free templates joomla

Uwierzytelnienie

Przedstawiamy Państwu Listy Uwierzytelniające:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - uwierzytelnienie

"Pragniemy wyrazić podziękowanie za zorganizowanie imprezy gwiazdkowej dla dzieci z rodzin wymagających wsparcia ze strony MOPR.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie działa w oparciu o ustawę o pomocy społecznej, a niektóre potrzeby naszych klientów wychodzą poza uregulowanie ustawowe. Nasi klienci a zwłaszcza ich dzieci wymagają wsparcia i pomocy w różnych sferach życia. Potrzebne są różne działania mające na celu wyrównywanie szans.

Uśmiech dziecka i zadowolenie rodziców jest podziękowaniem za podjęty trud.

Jesteśmy wdzięczni, że możemy współpracować z tak zaangażowaną w pomoc innym organizacją, jaką jest Stowarzyszenie "Inny Dom".

 

Z poważaniem,
mgr Grażyna Rakowska
Kierownik Filii

 

© 2006-2019 Inny Dom - Stowarzyszenie Pomocy w Poznaniu Stowarzyszenie Pomocy "Inny Dom" design by S. Tomczyk :: html, flash, foto by | kcpr.pl